Better Shops

Att välja kassasystem

en gammal kassa

Att välja kassasystem till sitt nya företag kan vara en komplicerad och dyr affär men i grunden handlar det bara om att se över sin butiks behov. 

Alternativen på marknaden är idag många och kassasystem finns gjorda för så gått som alla olika branscher. Det grundläggande kravet idag är att kassasystemet skall vara godkänt av skatteverket. Detta innebär dels att det skall klara skatteverkets krav men också att den är utrustad med en så kallad svart låda. Detta är en elektronisk backup av allt som görs på kassasystemet så att skatteverket sedan vid behov kan kontrollera att inga skattebrott har begåtts.

Kontrollera att det i avtalet står att leverantören av kassasystemet är den som får stå för kostnaderna om skatteverket skulle säga att systemet inte följer de regler som är utsatta. Det är leverantören som kan se till att detta inte händer och för dig som företagare är det viktig att köpet av kassasystemet inte innebär risken att behöva köpa ett helt nytt om något är fel eller reglerna förändras.

Går vi vidare så finns det i grunden två typer av kassasystem. Dels de som är rom baserade och är enklare samt de pc-baserade vilket kan ha betydligt mer avancerade funktioner samtidigt som det också kostar mer pengar. Ett pc-baserat kassasystem kostar idag från cirka 30000 kr, till detta läggs sedan en regelbunden avgift för service.

Är det en liten butik med få produkter kan ett enkelt och billigt system vara en passande lösning. Är man större och vill bygga in lageradministration, personaladministration m.m. så behövs genast ett av de dyrare alternativen.