Better Shops

Bra profilprodukter till din butik

Profilprodukter är sådana produkter som man kan ge till kunder eller anställda för att stärka företagets varumärke. Idén med produkterna är att kunderna ska komma ihåg eller bli påminda om din butiks varumärke och få dem att återkomma som kunder.

Driver man butik av något slag är det viktigt att profilprodukterna på något sätt tillfredsställer ett behov hos kunden. Det man då bör tänka på är att dels ha sådana produkter som alla kunder alltid har glädje eller nytta av (exempelvis en penna eller ett minnesblock), dels sådana som gör att de förknippar produkten med sådant du vill att kunden ska minnas din butik för (ett ställ för mobiltelefonen) samt dels sådana produkter där du vill att kunden ska känna sig extra uppmärksammad (en väska eller ett vinställ).

Härutöver kan man också vara uppmärksam på vilken årstid eller säsong man vill att kunden ska komma ihåg just din butik.

Det är alltså viktigt att ha ett genomtänkt program av profilprodukter om man på ett effektivt sätt ska stärka sitt varumärke genom dem.

Om man går in på Driva & Lehmanns hemsida så kan man se att det dels finns ett mycket stort antal alternativa varor att jobba med för att kunna skapa ett bra sortiment av profilprodukter och dels en möjlighet att få hjälp med att skapa en bra profil för den egna verksamheten.

Tittar man igenom sortimentet finner man att det finns många olika aspekter inblandade. Gåvor till hemmet, produkter för säsong och/eller årstid, matvaror och godis, profilkläder och småprylar.

Det är alltså inte svårt att hitta lämpliga produkter. Svårigheten ligger i att komponera ett lämpligt program och en genomtänkt strategi för när och hur produkterna ska användas. I det sammanhanget kan de vara anledning att tillfråga leverantören av profilprodukterna för att få ut mesta möjliga av satsningen!