Better Shops

Effektivisera ditt företags processer

BPM krittavla

För att maximera vinsten krävs det självklart att alla delar i processen fungerar till full kapacitet. Hur gör man då för att få översikt och säkerställa kvalitén genom hela kedjan?

BPM

BPM står för Business process management och är kort sammanfattat arbetet eller processen att analysera och förbättra företagets processer. Att ha detta i fokus kan leda till snabbare beslutsled, lägre arbetsbörda och högra kvalitet i jämförelse med mer klassiska, hierarkiska organisationer. Tidigare var det största fokuset för BPM lösningar att automatisera processerna så mycket som möjligt men idag så involveras även de mänskliga processerna och hur de interagerar med det tekniska. Detta för att se hur arbetsflödet fungerar från beställning till leverans.

Processen brukar oftast beskrivas vara i fem steg där de ena leder till det andra i en oändlig förbättringsprocess. Det hela börjar med att man skapar en design över de processer som finns samt vilka som kan behöva tillsättas. Mycket fokus läggs på hur processen kan övervakas med notifikationer, larm och eskaleringar till högre instanser.

Det krävs självfallet att man i denna processen tar med de äldre systemen och arbetssätten i sina beräkningar för att skapa en så mjuk övergång som möjligt.

Efter detta behöver man testa sin design och göra flera beräkningar eller modeller som reflekterar olika marknadssituationer eller målbilder.

Med den nyvunna informationen kan man sedan ge sig in i det tredje steget, här sätter man planen i handling. Detta kan innebära att man behöver utveckla eller köpa in speciell mjukvara som kan automatisera eller följa upp det arbete som utförs. Vad som är bäst beror huvudsakligen på arbetsuppgifternas komplexitet.

När de nya processerna väl är igång så behöver man följa upp på det hela genom att övervaka och analysera den nya processkedjan.

När man känner att man har tillräckligt med data så är det dags att utifrån den börja att optimera processen och se till att allt rullar på så bra som möjligt. Det är även här processen börjar om igen och designsteget åter tar vid.