Better Shops

Grönt är skönt

Jorden

Grönt är skönt. Åtminstone om man ser till dagens konsumenter. Vi i västvärlden har aldrig varit mer införstådda än nu över vikten av att göra ett så pass litet klimatavtryck som möjligt och att ständigt arbeta för att hitta vägar mot en bättre hållbar framtid.

Man kan ganska enkelt se att företag med ett extra miljötänk drar en rad fördelar av detta i dagens samhälle. Företagens goodwill ökar och förstärker varumärket i positiv bemärkelse. Det i sin tur ger en effekt med fler kunder och ökade försäljningssiffror.

Två gröna företag

Den svenska hamburgerkedjan Max är ett utav företagen som arbetar hårt för att klimatkompensera. De menar att de är med och bidrar till en del av världens klimatproblem och har därför valt att aktivt jobba mot att kompensera för detta. Man planterar bland annat träd i Afrika som en av de stora projekten för att förbättra våran jord.

Bilmärket Ford har jobbat extremt hårt för att se över sin verksamhet och skapa grönare hållbarhet rakt igenom. Det har lett till att man under 2014 låg 1:a på Interbrands lista över våran planets mest gröna företag sett till sina förutsättningar. Att ett företag i en bransch som i vanliga fall förknippas med allt annat positiva aspekter för naturen lyckats klättra så pass högt får anses som en eloge för företaget och något vi gärna lyfter på hatten för. Förhoppningsvis tvingar man även sina konkurrenter att tätt följa efter, något som beror mycket på oss kunder.

En hållbar framtid

Det är hur vi än ser på saker och ting omöjligt att fortsätta blunda när det kommer till förstöringen av våran planet och i förlängningen vårat hem som ras. Det är alla våras ansvar att se till att även framtida generationer får åtminstone samma chans som vi har haft och att det inte blir gradvis sämre för varje framtida generation som kommer. Därför är det även viktigt att våra barn tidigt får lära sig värdet av våran natur och omvärld så att vi så snabbt som möjligt kan få bukt på vårat förmodligen största problem.