Better Shops

Optimera er verksamhet online

För alla företag där någon del av verksamheten är förlagd till internet, och i synnerhet för företag inom e-handel och andra e-företag, är det viktigt att optimera sin onlinefunktionalitet. Det allra viktigaste är att gräva djupare i hur sin webbsida fungerar. Undersök veckovis hur sajten fungerar. Kartlägg hur den förändras, försök hitta mönster och förstå hur användarna rör sig – vad de uppskattar och vad de saknar på din sajt. Sätt upp mål och se vad som behöver göras för att nå dem. Fokusera på det allra viktigaste, och gräv inte ner dig i oviktiga detaljer. Var tydlig och konkret i din beskrivning till medarbetare gällande förbättringar.

Här kan du läsa om den webbanalys som hjälpt den mycket framgångsrika och populära e-bokhandeln Bokus att nå sin position. Ett exempel var att de lade märke till att de hade en stor mängd besökare på den mobila sajten, men konverteringsgraden för dessa besökare var väldigt låg. Det hjälpte dem att skapa bättre förutsättningar för mobila besökare att kunna göra inköp.

Det kanske allra viktigaste, emellertid, är funktionella verktyg för att effektivisera sin verksamhet. För en e-handel med fokus på kundrelationer är det viktigt att framförallt kontaktcentret och avvikelsehanteringen fungerar. Ett system som hanterar detta på smidigast möjliga sätt är då en god investering. Det finns flera företag som specialiserat sig på att erbjuda detta.

Slutligen kan sägas att bland det viktigaste för en bra e-handel är en välfungerande webbsida som är enkel för kunden att använda.